Avgifter villa 2017
Vid en beräknad årsförbrukning på 20000 kWh:

Årlig abonnemangsavgift: 7939kr
Energiavgift  0,6075kr/kWh: 12150kr
Total årlig kostnad: 20089kr

Service och underhåll på undercentraler ingår.
Alla priser inklusive moms.